неделя, 14 септември 2008 г.

Корейски поговорки 한국 속담

Поговорките и пословиците в традиционното корейско общество се различават от западните по това, че те са културно наследство от низшата социална класа и не се споделят от висшата класа, която вместо това се е наслаждавала на поезията “шиджо” (시조) – триреден стих с четиредесет и пет срички. Въпреки че, има някои поговорки пренесени от Япония и Китай, повечето корейски поговорки са измислени от обикновените хора като уроци и напътствия за живота. Това обяснява малко грубия и вулгарен език в някои от тях. Корейската дума за поговорка – “соктам” (속담), означава обикновени думи на простолюдието. Чрез поговорките обикновените хора са споделяли мислите си за трудностите, предупреждавали са от опасности, намирали са отдушник от потисничеството на висшата управляваща класа, и са изразявали радостта си. На кратко казано, поговорките разкриват най-ясно трудния живот на нисшата класа. Ето защо, те изпълняват функцията на важен социален документ, отразявайки колко бедни и прости са били хората, как са се борели да оцелеят в суровите условия, и каква е била философията им за живота.
Като изключим заимставаните от Китай поговорки “саджасонго” (사자성어 – идиом от четири йероглифа), останалите са изписани с корейската азбука “хангъл”, която се състои от 21 съгласни – прости, глотализирани и аспировани, 10 гласни и 13 дифтонга. Естествено, в българския език не съществуват точни съответствия на всички звукове, затова при фонетичното транскрибиране съм се постарала да използвам тези български букви и комбинация от букви, които пресъздават най-точно корейското звучене на звуковете. Така например, аспированите корейски съгласни са транскрибирани чрез най-близките им по звучене български звуци плюс звука “х”, а глотализираните съм обозначила с дублиране на съгласния звук. Що се отнася до фонетичното транскрибиране на гласните, там съм допуснала някои компромиси. Тъй като българинът трудно би разграничил двата вида “о” в корейския – отворено и затворено, както и с двата вида “е”, в транскрипцията те не са отличени.Корейските букви се подреждат в сричка, оформена като квадрат, в който отделните букви се изписват от ляво надясно и от горе на долу. Всяка сричка може да бъде изградена или само от една гласна, или от една гласна плюс една или повече съгласни. При изговор между сричките се осъществяват фонетични влияния, които също са отразени във фонетичната транскрипция.
Всяка една поговорка има буквален превод на български език, а повечето имат и кратко пояснение, с което, разбира се, нямам за цел да подценя читателя. Но тъй като източният светоглед и символика са доста по-различни от нашата реалност и понякога смисълът на поговорката или идома е труднодоловим, сметнах, че е добре да предложа някои малки пояснения.

Корейски поговорки за ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА І
Корейски поговорки за ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА ІІ
Корейски поговорки за ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА ІІІ
Корейски поговорки НИЕ И ДРУГИТЕ
Корейски поговорки за БЛИЗКИТЕ И РОДНИНИТЕ
Корейски поговорки за ТРУДОЛЮБИЕТО И МЪРЗЕЛА
Корейски поговорки за ЗНАНИЕТО, УЧЕНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО
Корейски поговорки за ТРУДНОСТИТЕ И СЪДБАТА