петък, 9 юли 2010 г.

За близките и роднините

가까운 남이 먼 일가보다 낫다
Каккаун нами мон илгапода натта
По-добре добри приятели наблизо, отколкото дом и семейство надалече.

팔백금으로 집을 사고, 천금으로 이웃을 산다.
Пхалбеккъмъро чибъл саго, чхонгъмъро иусъл санда.
Купи си къща за осемстотин жълтици, а съседи за хиляда.
Съседите и отношенията ни с тях са по-важни от самата къща.
과부 사정은 과부가 안다
Гуабу саджонгън гуабуга анда
Само вдовица може да разбере участта на вдовица.
가는 손님 뒤꼭지가 예쁘다
Канън сонним туиккокджига йеппъда
Отиващият си гост е разочароващо красив.
Когато обстоятелствата не позволяват да се забавляват гостите, е добре те да си тръгнат по-рано.
При определени обстоятелства най-доброто посещение е краткото посещение.
어린 아이 보는 데는 물도 못 마신다
Орин аи понън де мулдо мот машинда
Наблюдава ли те малко дете и вода не можеш да пиеш.
Малките деца копират поведението на възрастните, затова трябва много да внимаваш какво правиш в тяхно присъствие.
늙은이도 세 살 먹은 어린 아이 말을 귀담아 들어라
Нългънидо се сал могън орин аи маръл куидама търора
Дори и старците трябва да се заслушват в думите на тригодишното дете.
В корейското общество възрастовата разлика, дори да е само от няколко месеца, е много важен фактор в отношенията. Колкото по-възрастен е някой, толкова по-голямо уважение трябва да му се указва. Тази поговорка обаче казва, че монетата има и друга страна – и от младите също има какво да се научи. Младите хора могат да притежават мъдрост въпреки малкото си години.
늙은이 치고 젊어서 호랑이 안 잡은 사람 없다
Нългъни чхиго чолмосо хоранги ан чабър сарам оптта
Няма нито един възрастен, който като млад де не хващал тигър.
Има хора, които дори да не са много възрастни, обичат да преувеличават постиженията и трудностите от младостта си.
겨울 화롯불은 어머니보다 낫다
Кьоул хуаротпурън омонипода натта
Печката през зимата е по-обичана и от майката
딸은 두 번 서운하다
Ттарън ту бон соунхада
Дъщерята ти носи разочарование два пъти.
..., когато се роди и когато те напусне, за да се омъжи.
사촌이 밭을 사니 내 배가 아프다
Сачхони патхъл сани не пега апхъда
Заболява ме корема като разбера, че братовчед ми си е купил нива.
Желанието да не падаме по-долу от другите и завистта, която ни обземе като разберем за чуждо постижение.
쇠가 쇠를 먹고 쌀이 쌀을 먹는다
Суега суеръл мокко ссари ссаръл моннънда
Кравите ядат крави, оризът – ориз.
Семейство или приятели, които се карат и заяждат по между си.
친구는 옛 친구가 좋고 , 옷은 새 것이 좋다
Чхингунън йет чхингуга чокхо, осън се гоши чотха
Добрият приятел е старият приятел, хубавата дреха е новата дреха.
며느리가 미우면 손자까지 밉다
Мьонърига миумьон сонджаккаджи мипта
Който мрази снаха си, мрази и внуците си.
Изпитваш ли омраза към някого, започваш да мразиш всички негови дела и неща, свързани с него.
며느리 사랑은 시아버지, 사위 사랑은 장모
Мьонъри сарангън шиабоджи, сауи сарангън чангмо
Снахата я обича свекърът, а зетя – тъщата.고양이 덕과 며느리 덕은 느끼지 못 한다
Коянги токкуа мьонъри тогън нъккиджи мот ханда
От снаха и от котка добрина не чакай.
여자는 사흘만 안 때리면 여우가 된다
Йоджанън съхъл ан ттеримьон йоуга туенда
Жената само три дни да не я биеш и се превръща в лисица.
열 손가락에 어느 손가락 깨물어 안 아플까 ?
Йол сонкараге онъ сонкарак ккемуро ан апхълкка
От десетте ми пръста има ли такъв, който като го захапеш, няма да ме боли?
Родителят го боли за всяко негово дете.
예쁜 여자는 3 년, 음식 못하는 여자는 30 년
Йеппън йоджанън самньон, ъмшик мотханън йоджасън самшипньон
Наслаждавай се три години на красотата на жена си, а после тридесет години се вайкай, че не може да ти сготви.
부잣집 맏며느리감이다
Пуджаччип матмьонъри камида
Съпругата на най-големия син в богаташката къща е райска ябълка.
Използва се за описание на добродетелна жена, която изглежда здрава и щастлива.
이렇게 대접할 손님 있고
저렇게 대접할 손님이 따로 있다
Ирокхе теджопхал сонним икко чорокхе теджопхал сонними ттаро итта
Едните гости черпиш по един начин, другите – по друг начин.
Почерпката трябва да бъде в зависимост от статута на госта.
어른도 한 그릇, 아이도 한 그릇
Оръндо хан кърът, аидо хан кърът
Една паница за възрастния, една паница и за детето.
Използва се, когато трябва да има равно разпределение на благата.

거지끼리 동냥 바가지 깬다
Коджиккири тонгнянг пагаджи ккенда
И чинията за милостиня на просяците също се чупи.
Хората, които си помагат и живеят заедно, също се карат.
봄 사돈은 꿈에도 보기 싫다
Пом садонън ккумедо поги шилтха
Роднините през пролетта и на сън не искаш да ги виждаш.
Животът през пролетта е труден, зимнината е свършила, а има още дълго време до новата реколта, така че, ако тогава ти дойдат на гости роднини, е трудно да намериш с какво да ги почерпиш.
한 부모는 열 자식을 거느려도
열 자식은 한 부모를 못 거느린다
Хан пумонън йол чашигъл конърьодо йол чашигън хан пуморъл мот конъринда
Един родител може да отгледа и десет деца, но десет синове и дъщери не могат да се грижат и за един родител.
Любовта на родителя е по-голяма от любовта на детето.

Няма коментари:

Публикуване на коментар