неделя, 30 януари 2011 г.

Накратко за корейския език


한국어 - хангуго
한국말 - хангунгмал
Корейският език е официален в Северна и Южна Корея и се говори от около 77 милиона души, като приблизително 50 млн. От тях живеят в Южна Корея. Корейският е част от урало-алтайското езиково семейство, което включва също турски, монголски и манджурски. Той е бил внесен на корейския полуостров от алтайците по време на неолита. Според някои лингвисти силната прилика между корейската и японската граматика би могла да даде основание двата езика да бъдат причислени към едно езиково семейство. От лексикална гледна точка пък, корейският е силно повлиян от китайския език, тъй като приблизително 70 % от корейските думи са с китайски произход. В различните корейски провинции се говорят различни корейски диалекти, като за книжовна се смята речта на провинция Кьонги-до или т.нар. Сеулски диалект. Различията в диалектите са главно в интонацията и окончанията на думите, като тези разлики се засилват с отдалечаването от столицата. Единствено на остров Чеджу, който се намира в най-южната част на корейския полуостров, в речта присъстват нетипични думи и така тя става неразбираема за неместните. Що се отнася до разликата между севернокорейския и южнокорейския диалект, тя също не е особено голяма. Различия се откриват главно в произношението на някои звукове и малко на брой различни думи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар