вторник, 8 февруари 2011 г.

ЗА ЗНАНИЕТО, УЧЕНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО (Корейски поговорки част 8)

배움 길에는 지름길이 없다
Пеум киренън чиръмкири оптта
В учението кратки пътища няма.
Тази поговорка се е отнасяла особено за изучаването на китайски йероглифи. Има само един начин за вярното им изписване, затова ако не научиш правилната последователност на изипсване на чертите, йероглифът става грешен, а за да запомниш всичко това е необходимо много време и постоянство.학문에는 왕도가 없다
Хакмуненън уангдога оптта
Кралски път в учението няма.서당 개 삼 년이면 풍월을 한다
Соданг ке сам ньонимьон пхунгуоръл ханда
След три години в Соданг*, дори и кучето ще може да съчинява рими.

* Соданг е било училище, което са посещавали децата на аристокрацията и заможните семейства.


공자 앞에서 문자 쓴다
Конгджа апхесо мунджа ссънда
Да пишеш йероглифи пред Конфуций.
Да учиш рибата да плува.모르면 약이요, 아는 게 병이라
Моръмьон ягийо, анън ге пьонгира
Незнанието е лекарство, а знанието – болест.
Не знаеш ли за нещо – чувстваш се спокоен,
знаеш ли, макар и малко – започваш да се терзаеш.
사흘 책을 안 읽으면 머리에 곰팡이가 슨다
Сахъл чхегъл ан илгъмьон морие компхангига сънда
Ако минат три дни без да си чел книги, главата ти започва да мухлясва.
귀한 자식 매 한대 더 때리고 미운 자식 떡 하나 더 준다
Кихан чашик ме ханде то ттериго миун чашик тток хана то чунда.
На любимото дете удари още една тояга, а на непослушното - дай още едно парче тток*.

* тток - оризов сладкиш사람의 새끼는 서울로 보내고, 마소의 새끼는 시골로 보내라
Сараме секкинън соулльо понего, масое секкинън шиголльо понера.
Децата си заведи в Сеул, а добитъка остави на село.
Изпрати децата си в града, където могат да получат по-добро образование и шансове за работа, а животните остави на село, където ще има какво да ядат и за какво да бъдат използвани.황금 천 냥이 자식 교육만 못 하다
Хоанггъм чхон нянги чашик кьоюкман мот хада.
И злато от 1000 нянг не може да се сравнява с това да дадеш добро образование на децата.
По-важно е да дадеш добро образование на децата, отколкото да събереш огромно богатство.돈 모아 줄 생각 말고, 자식 글 가르쳐라
Тон моа чул сенгкак малго, чашик къл каръчхьора.
Не се чуди как да събереш богатство за децата си, а вмество това ги образовай.아는 길도 물어가라
Анън килдо мурокара.
Дори и да знаеш пътя, попитай още веднъж.백번 듣는 것이 한번 보는 것만 못하다
Пекбон тъннън гоши ханбон понън гонман мотханда.
По-добре веднъж да видиш със собствените си очи, отколкото сто пъти да ти разкажат.
Око да види, ръка да пипне.소 귀에 경 잃기
Со куйе кьонг илки.
Да четеш на крава будистки сутри.
Хвърлям си думите на вятъра.
Влиза през едното ухо, излиза през другото.빈 수레가 요란하다
Пин сурега йоранхада.
Празната количка много шум вдига.
Празноглавият човек обича много да се хвали и да говори за себе си.

Няма коментари:

Публикуване на коментар