събота, 25 февруари 2012 г.

Южнокорейският официален флаг


Корейското знаме
태극기 (тхе-гък-ки)Знамето на Южна Корея е уникално и наистина може да се сбърка трудно. То не изобразява географски дадености, исторически събития или политически идеи, а е по-скоро един по-мистичен и философски символ не само на Корея, а и на голяма част от Азия. В него са въплатени философските съзерцания и интерпретации на източния ум за смисъла на Вселената.

В центъра на бялото (белият цвят като символ на мира) платно е разположен познатия на западняците кръг, разделен на две половини с вълнообразна линия, пресъздаващ концепцията за ин и ян. Горната, червена част символизира ин, а долната синя половина - ян. Съвкупността от ин и ян би трябвало да представлява съвършена хармония и баланс. Двете хармонизиращи си сили в същото време са и противоположни една на друга като по този начин изразяват идеята за дуализма в Космоса: светло-тъмно, горещо-студено, мъжко-женско, ден-нощ, огън-вода и т.н. Освен като начин да се изрази съвършенство и същевременството на две взаимнодопълващи се противоположности, този кръг, наричан още тегук, е символ на безкрайността и кръговрата във вселената.

Вероятно всичко, написано по-горе, е познато на повечето хора и по-голям интерес представляват четирите решетки отстрани на кръга.

건: Трите непрекъснати линии представят небето.

곤: Трите прекъснати - земята.

감: Трите линии горе в дясно - водата.

리: Трите линии долу в ляво - огъня.

Няма коментари:

Публикуване на коментар