сряда, 29 февруари 2012 г.

Да се представим на корейски

Вече се запознахме с поздрава на корейски, който може да означава "Здравей" или "Добър ден", но все пак ще го припомня:

안녕 анньонг - използва се само между близки приятели или връстници, недопустимо е да поздравиш по-възрастен или по-високопоставен човек от теб с този израз
안녕하세요 - анньонг хасейо - учтив стил
안녕하십니까 - анньонг хашимникка - официален, висок стил.

След като вече сте поздравили някого, когото виждате за първи път, се очаква да кажете един от следните два израза:
만나서 반갑습니다 маннасо пангапсъмнида - Буквално се превежда "Приятно ми е, че ви срещам" или на български, просто с "Приятно ми е".
Другият израз, който можете да използвате е 처음 뵙겠습니다 чхоъм бепкесъмнида, което пак има същото значение като горния израз.

И идва ред да си кажете името:

Ivan입니다 - Иван-имнида - Аз съм Иван (висок, официален стил)
Много често, както в този случай, подлогът "аз" се изпускаIvan 저는 Ivan이에요 - Чонън Иван-иейо - Аз съм Иван (учтил стил)
Ако името ви обаче завършва на гласна вместо оконачнието -이에요, използвате -예요저는
Ana예요- Чонън Ана-йейо - Аз съм Ана.
Формалното оконачание 입니다 и учтивото съгл.+이에요 или гласна + 예요, са форми на спомагателния глагол 이다, който означава "съм".
Можете да кажето също
내 이름은 Ana입니다 (не иръмън Ана-ши-имнида) - Моето име е Ана
내 (не)- мой
이름 (иръм) - име

Друг начин да се представите без да използвате глагола 이다, е конструкцията "вашето име" + 라고 합니다 (раго хамнида) или Ivan라고 합니다 - Иван-раго хамнида - букв. Наричат ме Иван
Тук мисля, че е удобно място, да споменем така често използвания какта като самостоятелен така и като спомагателен глагол 하다 (хада) - правя.
Ето и трите форми на глагола:
해 (хе) - разговорна 해요 (хейо) - учтива 합니다 (хамнида) - официална

1 коментар: