петък, 25 май 2012 г.

Семейство

В тази публикация ще ви запозная с някои от корейските членове на семейството или как да кажем на корейски - мама, татко и аз :) Лексиката, описваща семейните връзки е доста по-богата от българската и е достатъчно объркана така че не-кореец да я разбере трудно, затова ще се спра само на по-основните роднински названия.

가족 (каджок) - семейство부모 (пумо) - родители아버지 (абоджи) - баща어머니 (омони) - майка아빠 (аппа) - татко, тате엄마 (омма) - мама, мамо할머니 (халмони) - баба할아버지 (харабоджи) - дядо사촌 (сачхон) - братовчедПо въпроса с названията и обръщенията към братята и сестрите, мъжете и жените имат разногласие :)Ако си от мъжки пол и имаш:По-голям брат, батко - 형 (хьонг)По-голяма сестра, кака - 누나 (нуна)По-малък брат или сестра - 동생 (тонгеснг)Ако си от женски пол и имаш:По-голям брат, батко - 오빠 (оппа)По-голяма сестра, кака - 언니 (онни)По-малък брат или сестра - 동생 (тонгеснг)오빠 (бате) е често използвано обръщение, с което корейките (особено по-младите) се обръщат към гаджетата си, а и не само.

Няма коментари:

Публикуване на коментар